Dodavanje uređaja u ESET HOME

Ako ste već instalirali i aktivirali ESET Smart Security Premium putem licence dodane na vaš ESET HOME račun, možete povezati uređaj s programom ESET HOME putem portala ESET HOME:

1.Pošalji zahtjev za povezivanje na uređaj.

2.ESET Smart Security Premium prikazuje dijaloški prozor Povezivanje ovog uređaja s ESET HOME računom s nazivom ESET HOME računa. Kliknite Dopusti za povezivanje uređaja s navedenim ESET HOME računom.


note

Ako nema interakcije, zahtjev za povezivanje će se automatski otkazati nakon otprilike 30 minuta.