Tipkovnički prečaci

Za bolju navigaciju u programu ESET Smart Security Premium možete upotrebljavati sljedeće tipkovničke prečace:

Tipkovnički prečaci

Poduzeta radnja

F1

otvara stranice pomoći

F5

otvara Napredno podešavanje

Up/Down

navigacija kroz stavke programa

TAB

pomiče pokazivač u prozoru

Esc

zatvara aktivni dijaloški prozor

Ctrl+U

prikazuje informacije o licenci za ESET i vašem računalu (Detalji za tehničku podršku)

Ctrl+R

vraća prozor programa na standardnu veličinu i položaj na zaslonu