Výkonnostní výjimky

Prostřednictvím výkonnostních výjimek můžete vyloučit soubory nebo složky z kontroly.

Pro zajištění kontroly všech objektů na výskyt hrozeb doporučujeme výjimky vytvářet pouze v nevyhnutelných případech. Příkladem, kdy je nutné vyloučit objekt z kontroly (například velké databázové soubory), je situace, kdy v průběhu kontroly dochází ke zpomalení počítače nebo konfliktu s právě používanou aplikací.

Seznam souborů a složek vyloučených z kontroly můžete definovat v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Detekční jádro > Výjimky, kde klikněte na Změnit na řádku Výkonnostní výjimky.


note

Nezaměňujte tuto funkci s detekčními výjimkami, možností pro vyloučení přípon souborů z kontroly, možností pro tvorbu HIPS výjimek nebo vyloučení procesů.

Pro vyloučení objektu z kontroly klikněte na tlačítko Přidat a zadejte cestu k objektu nebo ji vyberte ručně ze stromové struktury.

CONFIG_EXCLUDE_PERFORMANCE


note

Pokud soubor vyhovuje definované výjimce, nebude v něm detekovat hrozby Rezidentní ochrana souborového systému, ani naplánovaná či ručně spuštěná Kontrola počítače.

Ovládací prvky

Přidat – přidá objekt na seznam výjimek.

Změnit – upraví vybrané pravidlo.

Odstranit – odstraní vybranou položku (CTRL + klik pro výběr více položek).