Panel nástrojů v Outlook Express a Windows Mail

Ochrana Outlook Express and Windows Mail pracuje jako zásuvný modul (plug-in). Po instalaci ESET Smart Security Premium se v Microsoft Outlook zobrazí nový panel nástrojů, který obsahuje možnosti antivirové/antispamové ochrany:

Spam – umožňuje vybrané zprávy označit jako spam. Po označení se odešle "otisk" zprávy na centrální server s databází charakteristik nevyžádané pošty. V případě, že stejný "otisk" odešle větší počet uživatelů, bude tato zpráva v budoucnu vyhodnocena jako spam.

Není spam – umožňuje vybrané zprávy označit jako není spam.

Spamová adresa – Přidá adresu nového odesílatele na Blacklist. Všechny zprávy přijaté z těchto adres budou automaticky označovány jako spam.


warning

Při odesílání nevyžádané pošty se využívá tzv. spoofing, kdy se skutečný odesílatel maskuje za jinou e-mailovou adresu. Buďte tedy obezřetní.

Důvěryhodná adresa (přidání do seznamu povolených adres, na tzv. whitelist) – přidá adresu odesílatele vybraných zpráv na seznam povolených adres. Zprávy z těchto adres nebudou nikdy automaticky označované jako spam.

ESET Smart Security Premium – dvojitým kliknutím na ikonu otevřete hlavní okno programu ESET Smart Security Premium.

Znovu zkontrolovat zprávy – umožní ruční spuštění kontroly e-mailů. Zde můžete nastavit zprávy, které budou zkontrolovány, a můžete aktivovat opakovanou kontrolu přijatého e-mailu. Více informací naleznete v kapitole ochrana poštovních klientů.

Možnosti skeneru – otevře okno s nastavením ochrany poštovních klientů.

Nastavení antispamu – otevře okno s nastavením antispamové ochrany.

Uživatelské rozhraní

Přizpůsobit vzhled – umožňuje upravit vzhled panelu nástrojů. Zrušením této možnosti se vzhled panelu nástrojů přizpůsobí podle nastavení poštovního klienta.

Zobrazit text – u ikon se zobrazí text s popisem.

Text vpravo – text s popisem se zobrazí vpravo vedle ikony.

Velké ikony – na panelu nástrojů se zobrazí velké ikony.