Pravidlo firewallu – Lokální strana

Zadejte název lokální aplikace a specifikujte lokální porty, pro které má být pravidlo uplatněno.

Port – čísla lokálních portů. Pokud není zadán port, pravidlo se týká veškeré komunikace. Přidejte jeden nebo více komunikačních portů.

IP adresa – seznam IP adres, rozsah adres nebo podsíť. Pokud není zadána žádná adresa, pravidlo se použije pro všechny adresy.

Zóny – seznam zón.

Přidat – přidá vybranou zónu do seznamu zón. Pro informace o vytvoření vlastní zóny přejděte do kapitoly Jak nastavit zóny.

Odstranit – odebere vybranou zónu ze seznamu.

Aplikace – vyberte aplikaci, pro kterou bude pravidlo platit. Přidejte zónu aplikace, na kterou se bude pravidlo vztahovat.

Služba – ze seznamu systémových služeb vyberte službu, pro kterou bude pravidlo platit.


note

Pro vytvoření pravidla, které povolí ostatním počítačům přístup k lokálnímu mirroru na portu 2221, stačí ze seznamu služeb vybrat položku EHttpSrv.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_LOCAL