Rozšířená nastavení ochrany bankovnictví a online plateb

Nastavení je dostupné v Rozšířeném nastavení (F5) > Web a mail > Ochrana bankovnictví a online plateb.

icon_section Obecné

Zapnout ochranu bankovnictví a online plateb – po zapnutí Ochrany bankovnictví a online plateb se začne uplatňovat seznam chráněných webových stránek. Seznam takových stránek můžete upravovat.

Ochrana prohlížeče

Zabezpečit všechny prohlížeče – zapnutím možnosti se budou veškeré podporované prohlížeče spouštět v chráněném režimu.

Režim instalace rozšíření – z rozbalovacího menu vyberte typ rozšíření, jehož instalaci chcete povolit v prohlížečích zabezpečených produktem ESET. Změna nastavení režimu instalace rozšíření nemá vliv na již nainstalovaná rozšíření prohlížeče.

Základní rozšíření – pouze nejzákladnější rozšíření vyvinutá konkrétním výrobcem prohlížeče.

Všechna rozšíření – veškerá rozšíření podporovaná konkrétním prohlížečem.

Přesměrování webových stránek

Povolit přesměrování chráněných webových stránek – pokud aktivujete tuto možnost, webové stránky uvedené na seznamu chráněných stránek a interním seznamu bankovních institucí budou automaticky otevřeny v zabezpečeném prohlížeči.

Chráněné webové stránky – pomocí tohoto seznamu definujte, v jakém internetovém prohlížeči (běžném nebo zabezpečeném) se jednotlivé webové stránky otevřou. Zabezpečený prohlížeč rozeznáte dle barevného rámečku a zobrazeného loga ESET. Přehled možností pro úpravu seznamu naleznete v kapitole Chráněné webové stránky.

Zabezpečený prohlížeč

Zapnout rozšířenou ochranu paměti – po aktivování této možnosti bude paměť zabezpečeného prohlížeče chráněna před inspekcí jinými procesy.

Zapnout Ochranu klávesnice – po aktivování této možnosti budou veškeré informace zadané na klávesnici do chráněného prohlížeče skryty před dalšími aplikacemi. Zlepšujeme tak ochranu před keyloggery.

Zelený rámeček prohlížeče – po vypnutí této možnosti se oznámení v prohlížeči a zelený rámeček okolo okna prohlížeče zobrazí pouze při spouštění prohlížeče a poté zmizí.