Jak nastavit a používat pravidla

Pravidla představují seznam podmínek, podle kterých jsou testována všechna síťová spojení, a jsou k nim přiřazené akce. V části Pravidla firewallu můžete definovat akce pro situace, kdy je navázáno několik síťových spojení. Nastavení pravidel filtrování se nachází v Rozšířeném nastavení (nebo stisku klávesy F5 v hlavním okně programu) > Síťová ochrana > Firewall > Rozšířené. Některá předdefinovaná pravidla naleznete v sekci Ochrana proti síťovým útokům > Další možnosti (IDS a rozšířené nastavení), kde je můžete deaktivovat.

Na rozdíl od předchozí verze ESET Smart Security Premium jsou pravidla nově vyhodnocována ze shora dolů. Pro každou komunikaci se provede první vyhovující pravidlo. To je důležitá změna oproti předchozí verzi, kdy priorita pravidel byla určována automaticky a konkrétní pravidla měla vyšší prioritu než pravidla obecná.

Z hlediska směru komunikace je možné provést rozdělení spojení na příchozí a odchozí. Příchozí spojení je iniciováno na vzdálené straně a snaží se navázat spojení s lokální stranou. Odchozí spojení fungují opačně, v tomto případě místní systém kontaktuje vzdálený počítač.

Pokud je rozpoznána neznámá komunikace (komunikace pro kterou neexistuje pravidlo), je třeba zvážit, zda ji povolit či zakázat. Nevyžádaná, nezabezpečená a neznámá spojení představují bezpečnostní riziko pro počítač. Pokud je takové připojení navázáno, doporučujeme věnovat pozornost tomu, jaká aplikace a vzdálený počítač se pokouší připojit na váš počítač. Mnoho infiltrací odesílá soukromá data nebo stahuje další škodlivé aplikace na počítač. Právě tato skrytá spojení je možné pomocí firewallu odhalit a zakázat.