Seznam adres

V této části můžete definovat seznamy adres, které budou blokovány, povoleny, nebo vyloučeny z kontroly na přítomnost škodlivého kódu.

Standardně jsou k dispozici tři seznamy:

Seznam adres vyloučených z kontroly obsahu – adresy uvedené v tomto seznamu nebudou kontrolovány na škodlivý kód.

Seznam povolených adres – pokud do seznam blokovaných adres vložíte hvězdičku (*), bude uživateli povolen přístup pouze na adresy uvedené v tomto seznamu. Přístup na tyto adresy bude povolen i v případě, že se zároveň nachází na seznamu blokovaných adres.

Seznam blokovaných adres – na adresy uvedené v tomto seznamu nebude povolen přístup, pokud se zároveň nenachází na seznamu povolených adres.

Pro vytvoření nového seznamu klikněte na tlačítko Přidat. Pro odebrání seznamu klikněte na tlačítko Odstranit.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST


note

Názorné ukázky

Následující články z Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Vytvoření výjimky na bezpečnou stránku tak, aby ji neblokovala ochrana přístupu na web

Blokovat webovou stránku za použití produktů ESET pro domácnosti

Pro více informací přejděte do kapitoly Správa URL adres.