Správa URL adres

V sekci Správa URL adres můžete definovat HTTP adresy, které chcete blokovat, povolit nebo vyloučit z kontroly obsahu.

Možnost Zapnout filtrování protokolu SSL/TLS musí být aktivní, pokud chcete filtrovat HTTPS adresy současně HTTP. V opačném případě by byl zakázán pouze přístup na nešifrovanou HTTPS verzi webové stránky.

Webové stránky zařazené na Seznamu blokovaných adres nebudou dostupné, na rozdíl od adres uvedených na Seznamu povolených adres. Webové stránky zařazené na Seznamu adres vyloučených z kontroly obsahu nebudou kontrolovány na přítomnost škodlivého kódu.

Pokud chcete zablokovat všechny HTTP adresy kromě těch definovaných na Seznamu povolených adres, zadejte do již definovaného Seznamu blokovaných adres * (hvězdičku).

V seznamech můžete používat speciální znaky * (hvězdička) a ? (otazník). Přičemž znak * nahrazuje libovolný řetězec a znak ? nahrazuje libovolný znak. Adresy vyloučené z kontroly se nekontrolují na přítomnost hrozeb, proto by měl seznam výjimek obsahovat pouze ověřené a důvěryhodné adresy. Je potřeba dbát opatrnosti při používání speciálních znaků v tomto seznamu. Pro více informací, jak bezpečně přidat celou doménu včetně jejich subdomén, přejděte do kapitoly Přidání masky adresy/domény. Pro aktivování seznamu vyberte možnost Seznam je aktivní. Při aplikování adresy ze seznamu je možné nastavit zobrazení upozornění zaškrtnutím možnosti Upozornit při aplikování adresy ze seznamu.


note

Důvěryhodné domény

Pokud máte aktivní možnost Nekontrolovat komunikaci s důvěryhodnými doménami (v sekci Web a mail > SSL/TLS, komunikace s těmito doménami bude automaticky vyloučena z kontroly.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Ovládací prvky

Přidat – umožňuje vytvořit nový seznam. To je užitečné, pokud chcete adresy rozdělit do logických skupin. Například jeden seznam blokovaných adres může obsahovat adresy z veřejných blacklistů, a druhý vámi definované adresy. V takovém případě je správa seznamu externích adres mnohem snadnější.

Změnit – kliknutím upravíte existující seznam adres. Tuto možnost použijte pro přidání nebo odebrání adres ze seznamu.

Odstranit – odebere existující seznam. Toto platí pouze na seznamy vytvořené ručně pomocí volby Přidat, nikoli předdefinované.