Prvky uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní programu ESET Smart Security Premium si můžete přizpůsobit svým potřebám. Tyto možnosti jsou dostupné v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Uživatelské rozhraní > Prvky uživatelského rozhraní.

Pomocí možnosti Zobrazit úvodní obrázek při startu zapnete nebo vypnete zobrazování úvodního obrázku při spouštění ESET Smart Security Premium.

Pokud chcete, aby ESET Smart Security Premium přehrával zvuky při důležitých událostech (například při detekci hrozby či dokončené kontrole), zapněte možnost Používat zvuková upozornění.

Integrovat do kontextového menu – pomocí této možnosti integrujete ovládací prvky programu ESET Smart Security Premium do kontextového menu.

CONFIG_ENVIRONMENT