Začínáme s Secure Data

Po aktivování funkce Secure Data přejděte v hlavním okně programu na záložku Nástroje. Klikněte na možnost Šifrování dat a vyberte si jednu ze zobrazených možností.

Vytvoření šifrovaného virtuální disku

Zašifrování výměnného média

essp_Secured_Data_actions