Ochrana počítače

Pro zobrazení jednotlivých modulů ochrany počítače klikněte v programu na Nastavení > Ochrana počítače.

Chcete-li pozastavit nebo vypnout jednotlivé moduly ochrany, klikněte na MODULE_ENABLED.

warning

VAROVÁNÍ

Vypnutí modulů ochrany snižuje úroveň zabezpečení počítače.

Kliknutím na ozubené kolečko GEAR na řádku s modulem ochrany si zobrazíte jeho rozšířená nastavení.

Pro nastavení Rezidentní ochrany souborového systému klikněte na GEAR a zvolte následující možnosti:

Nastavit… – po kliknutí se zobrazí rozšířená nastavení Rezidentní ochrany souborového systému.

Upravit výjimky… – kliknutím si zobrazíte dialogovém okno pro konfiguraci detekčních výjimek, pomocí kterého můžete vyloučit soubory a složky z kontroly.

Pro nastavení Ochrany webkamery klikněte na GEAR a zvolte následující možnosti:

Nastavit… – otevře rozšířená nastavení Ochrany webkamery,

Blokovat do restartu veškerý přístup – zablokuje přístup ke kameře až do restartu nebo nového zapnutí zařízení,

Blokovat trvale veškerý přístup – zablokuje přístup ke kameře až do odblokování, které provedete ručně,

Odblokovat přístup – touto možností odblokujete přístup ke kameře. Tato možnost se zobrazí jen v případě, kdy je přístup blokován.

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

Dočasně vypnout antivirovou a antispywarovou ochranu – pomocí této možnosti vypnete všechny moduly antivirové a antispywarové ochrany. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete vybrat z rozbalovacího menu časový interval, po který bude rezidentní ochrana vypnuta. Klikněte na Použít pro potvrzení.