Čo robiť, ak nefunguje rezidentná ochrana

V tejto kapitole sú popísané problémové stavy, ktoré môžu nastať v prípade rezidentnej ochrany, a tiež ich odporúčané riešenie.

Rezidentná ochrana je vypnutá

Ak bola rezidentná ochrana súborového systému omylom vypnutá používateľom, je potrebné ju znova aktivovať. Pre opätovné zapnutie rezidentnej ochrany otvorte hlavné okno programu a kliknite na Nastavenia > Ochrana počítača > Rezidentná ochrana súborového systému.

Ak sa rezidentná ochrana automaticky nespúšťa pri štarte systému, pravdepodobne je deaktivovaná možnosť Zapnúť rezidentnú ochranu súborového systému. Uistite sa, že je táto možnosť aktivovaná – otvorte okno Rozšírené nastavenia (stlačením klávesu F5) a kliknite na Detekčné jadro > Rezidentná ochrana súborového systému.

Rezidentná ochrana nedeteguje a nelieči infiltrácie

Uistite sa, že nemáte nainštalovaný antivírusový program od inej spoločnosti. Ak sú na počítači nainštalované dva antivírusové programy, medzi ich rezidentnými ochranami môže dochádzať ku konfliktu. Odporúčame preto odinštalovať akýkoľvek iný antivírusový program zo systému.

Rezidentná ochrana sa nespúšťa pri štarte

Ak sa rezidentná ochrana automaticky nespúšťa pri štarte systému (a možnosť Zapnúť rezidentnú ochranu súborového systému je aktivovaná), pravdepodobne dochádza ku konfliktu s iným programom. V takomto prípade odporúčame kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET.