Rozšírené protokoly PCAP

Táto funkcionalita je navrhnutá na komplexné vytváranie protokolov pre technickú podporu spoločnosti ESET. Kvôli značnej veľkosti protokolov a spomaleniu počítača pri ich vytváraní použite túto možnosť len v prípade, že vás na to vyzval pracovník technickej podpory spoločnosti ESET.

1.Prejdite do časti Rozšírené nastavenia > Nástroje > Diagnostika a povoľte možnosť Zapnúť rozšírené protokoly firewallu.

2.Po zapnutí vytvárania protokolov sa pokúste znova vyvolať váš problém.

3.Následne vypnite vytváranie rozšírených protokolov PCAP.

4.PCAP protokoly sa nachádzajú v rovnakom adresári ako diagnostické výpisy pamäte, ktoré boli vygenerované:

Microsoft Vista alebo novší operačný systém

 C:\ProgramData\ESET\ESET Smart Security Premium\Diagnostics\

Microsoft Windows XP

 C:\Documents and Settings\All Users\...