Live inštalátor

Po stiahnutí inštalačného balíka Live installerdvakrát kliknite na inštalačný súbor a postupujte podľa inštrukcií uvedených v sprievodcovi inštalácie.

important

Dôležité

Tento typ inštalácie je možné vykonať iba v prípade, ak ste pripojený na internet.

INSTALLATION_LIVE

1.Z roletového menu vyberte preferovaný jazyk produktu a kliknite na Pokračovať. Následne chvíľu počkajte, kým sa stiahnu všetky potrebné inštalačné súbory.

2.Prečítajte si a odsúhlaste licenčnú dohodu s koncovým používateľom.

3.Ďalším krokom je výber spôsobu aktivácie. Ak inštalujete novú verziu produktu cez staršiu verziu nainštalovanú na vašom počítači, váš licenčný kľúč bude vyplnený automaticky.

4.Označte, či chcete povoliť systém spätnej väzby ESET LiveGrid® a Detekciu potenciálne nechcených aplikácií. Grayware alebo tiež potenciálne nechcená aplikácia (PUA) je označenie pre širokú škálu softvéru, ktorý nie je jednoznačne škodlivý ako iné druhy malvéru, napríklad vírusy alebo trójske kone. Viac informácií nájdete v kapitole Potenciálne nechcené aplikácie.

5.Zvoľte, či sa chcete zapojiť do Programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov. Zapojením sa do tohto programu poskytnete spoločnosti ESET anonymné informácie týkajúce sa používania nášho produktu. Zozbierané dáta nám pomôžu produkt zlepšovať a zvyšovať vašu spokojnosť s jeho používaním, pričom nebudú nikdy zdieľané s tretími stranami. Aké informácie zbierame?

6.Kliknutím na tlačidlo Inštalovať spustite inštaláciu. Tento proces môže chvíľu trvať.

7.Kliknite na tlačidlo Dokončiť pre ukončenie sprievodcu inštaláciou.

note

Poznámka

Po dokončení inštalácie a aktivácie produktu sa začne sťahovanie potrebných programových modulov. Prebieha inicializácia ochrany a niektoré funkcie ešte nemusia byť plne funkčné, pokým sa nedokončí sťahovanie modulov.

note

Poznámka

V prípade, že vám vaša licencia umožňuje inštalovať rôzne druhy ESET Windows produktov pre domácnosti, môžete si vybrať produkt podľa vašich preferencií. Zoznam funkcií v rámci jednotlivých produktov nájdete v tejto kapitole.