Deaktivovať Anti-Theft

Vložte svoje prihlasovacie údaje do my.eset.com účtu, ak si želáte deaktivovať funkcionalitu ESET Anti-Theft na vašom počítači. Deaktivovaním tejto služby vymažete zo stránky ESET Anti-Theft všetky dáta o tomto zariadení.