Ciele kontroly

Roletové menu Ciele kontroly umožňuje vybrať kontrolované objekty.

Podľa nastavenia profilu – vykoná výber cieľov uložených v profile.

Vymeniteľné médiá – diskety, CD/DVD, USB kľúče atď.

Lokálne disky – lokálne pevné disky v počítači.

Sieťové disky – mapované disky.

Bez výberu – zruší každý nastavený výber.

Databáza WMI – skontroluje celú databázu WMI, všetky priestory názvov, triedy inštancií a vlastnosti. Vyhľadá odkazy na infikované súbory alebo malvér vložený ako dáta.

Systémová databáza Registry – skontroluje celú systémovú databázu Registry, všetky kľúče a podkľúče. Vyhľadá odkazy na infikované súbory alebo malvér vložený ako dáta.