Ochrana počítača

Kliknite na možnosť Ochrana počítača v sekcii Nastavenia pre zobrazenie prehľadu všetkých modulov ochrany. Jednotlivé moduly môžete dočasne vypnúť pomocou tlačidla MODULE_ENABLED. Pozastavením ochrany vystavujete váš systém bezpečnostnému riziku. Kliknutím na ikonu GEAR vedľa modulu ochrany prejdete do rozšírených nastavení daného modulu.

Kliknite na GEAR > Nastaviť vylúčenia v sekcii Rezidentná ochrana súborového systému pre otvorenie okna vylúčení, ktoré umožňujú nastaviť súbory a adresáre, ktoré nemajú byť kontrolované.

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

Pozastaviť antivírusovú a antispywarovú ochranu – umožňuje vypnúť všetky moduly antivírusovej a antispywarovej ochrany. Ak vypnete ochranu, zobrazí sa okno, v ktorom vyberiete časový interval, počas ktorého bude ochrana vypnutá. Kliknite na Použiť pre potvrdenie.