Zariadenia v domácej sieti

Funkcia Zariadenia v domácej sieti vám môže pomôcť odhaliť bezpečnostné zraniteľnosti v rámci vašej domácej siete, ako napr. slabé heslo routera či otvorené porty. Poskytuje vám tiež ľahko dostupný zoznam pripojených zariadení, pričom zariadenia sú rozdelené do kategórií podľa typu (napr. tlačiarne, routre, mobilné zariadenia atď.). Vďaka tomu budete mať prehľad o tom, aké zariadenia sú pripojené k vašej domácej sieti (napr. herná konzola, IoT a iné smart zariadenia). Táto funkcia však nemôže ovplyvniť konfiguráciu vášho routera. Všetky zmeny v nastaveniach musíte vykonať sami prostredníctvom špecializovaného rozhrania dodávaného výrobcom routera. Domáce routre sú veľmi zraniteľné a ľahko napadnuteľné malvérom, prostredníctvom ktorého sa iniciujú tzv. DDoS útoky (distributed denial-of-service attacks, vo voľnom preklade „distribuované odmietnutie služby“). Ak používateľ nezmení heslo prednastavené výrobcom routera, pre útočníka je veľmi jednoduché toto heslo uhádnuť. Útočník následne môže získať prístup k routeru a zmeniť jeho nastavenia alebo ohroziť bezpečnosť celej vašej siete.

warning

Upozornenie

Dôrazne vám odporúčame vytvoriť si pre váš router silné a dostatočne dlhé heslo, ktoré okrem bežných znakov obsahuje aj čísla, špeciálne znaky alebo veľké písmená. Použitím kombinácie rôznych takýchto znakov zabezpečíte, že vaše heslo nebude jednoduché prelomiť.

Každé zariadenie, ktoré je pripojené k vašej sieti, bude mať sonarové zobrazenie. Ak presuniete kurzor myši na ikonu zariadenia, zobrazia sa základné informácie o danom zariadení, ako napr. názov a dátum, kedy bolo zariadenie naposledy spozorované. Kliknutím na ikonu zariadenia zobrazíte podrobné informácie o danom zariadení.

Ak chcete informácie o všetkých pripojených zariadeniach zobraziť v zozname, kliknite na ikonu ICON_LIST_VIEW. Zoznam obsahuje rovnaké údaje ako sonarové zobrazenie, avšak v ľahko čitateľnom formáte. Zariadenia môžete filtrovať pomocou roletového menu na základe nasledujúcich kritérií:

zariadenia pripojené len k aktuálnej sieti,

nekategorizované zariadenia,

zariadenia pripojené ku všetkým sieťam.

Modul Zariadenia v domácej sieti vás prostredníctvom oznámenia môže upozorniť na nasledujúce udalosti:

K sieti je pripojené nové zariadenie – toto oznámenie sa zobrazí v prípade, že ste pripojení k sieti a do tej sa pripojí nové zariadenie.

Nájdené nové sieťové zariadenia – toto oznámenie sa zobrazí v prípade, že sa pripojíte k sieti a od vášho posledného pripojenia sa v nej objavilo nové zariadenie.

note

Poznámka

V oboch prípadoch vás program upozorňuje na to, že k vašej sieti sa pokúša pripojiť neautorizované zariadenie.

note

Poznámka

Nedávno pripojené zariadenia sú zobrazené bližšie pri routeri, aby ste ich mohli jednoducho nájsť.

Funkcia Zariadenia v domácej sieti vám pomáha identifikovať bezpečnostné zraniteľnosti routera a zvyšuje úroveň vašej ochrany pri pripojení sa do cudzej siete.

Kontrolu siete, ku ktorej ste momentálne pripojený, môžete manuálne spustiť kliknutím na možnosť Skontrolovať sieť.

Môžete sa rozhodnúť, čo chcete skontrolovať. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Skontrolovať všetko,

Skontrolovať iba router,

Skontrolovať iba zariadenia.

warning

Upozornenie

Túto kontrolu vykonávajte len na svojej domácej sieti! Ak kontrolu vykonáte na sieti iných ľudí, riskujete potenciálne problémy.

PAGE_HOMENETWORK

Po dokončení kontroly sa zobrazí oznámenie obsahujúce odkaz na základné informácie o podozrivom zariadení. Pre zobrazenie podrobností tiež môžete dvakrát kliknúť na podozrivé zariadenie v zozname alebo v sonarovom zobrazení. Pre zobrazenie nedávno zablokovanej komunikácie kliknite na možnosť Riešiť problémy. Pre viac informácií prejdite do kapitoly Riešenie problémov firewallu.

Čo znamenajú jednotlivé ikony pri zariadeniach v domácej sieti?

ICON_STAR – žltá hviezdička označuje zariadenia, ktoré sú v sieti nové alebo ktoré program ESET zachytil prvýkrát.

ICON_CAUTION – žltý výkričník označuje, že router môže obsahovať bezpečnostné zraniteľnosti. Kliknutím na ikonu získate podrobnejšie informácie o tomto probléme.

ICON_WARNING – červený výkričník označuje, že router obsahuje bezpečnostné zraniteľnosti a môže byť infikovaný. Kliknutím na ikonu získate podrobnejšie informácie o tomto probléme.

ICON_INFO – modrá ikona sa môže objaviť, keď váš produkt ESET získa dodatočné informácie o routeri, ktoré však nevyžadujú okamžitú pozornosť, pretože neexistujú žiadne bezpečnostné riziká. Kliknutím na ikonu získate podrobnejšie informácie.