Ochrana siete

Ochranu siete môžete nastaviť po kliknutí na Nastavenia > Ochrana siete.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Firewall – v tejto časti si môžete zvoliť režim filtrovania pre ESET Firewall. Pre prístup k podrobnejším nastaveniam kliknite na ozubené koleso GEAR > Konfigurovať vedľa položky Firewall alebo stlačte kláves F5, čím otvoríte sekciu Rozšírené nastavenia:

Konfigurovať – rozšírené nastavenia firewallu, kde môžete určiť, akým spôsobom bude firewall spravovať sieťovú komunikáciu.

Pozastaviť firewall (povoliť všetku komunikáciu) – pomocou tejto možnosti môžete pozastaviť kontrolu siete firewallom. Pri použití tejto možnosti je filtrovanie komunikácie firewallom úplne vypnuté a všetky prichádzajúce aj odchádzajúce spojenia sú povolené. Ak chcete opätovne zapnúť firewall, keď je filtrovanie sieťovej komunikácie v tomto režime, kliknite na možnosť Zapnúť firewall.

Zablokovať všetku komunikáciu – každá prichádzajúca a odchádzajúca komunikácia bude firewallom bez upozornenia používateľa zablokovaná. Použiť tento spôsob blokovania je vhodné napríklad pri podozrení na možné kritické bezpečnostné riziká, kedy je nutné odpojiť systém od siete. Ak je v rámci filtrovania sieťovej komunikácie nastavená možnosť Zablokovať všetku komunikáciu, kliknutím na možnosť Zastaviť blokovanie všetkej komunikácie prepnete firewall do štandardného režimu.

Automatický režim – (ak je povolený iný režim filtrovania) – kliknutím na túto možnosť sa režim filtrovania zmení na automatický (s pravidlami nastavenými používateľom).

Interaktívny režim – (ak je povolený iný režim filtrovania) – kliknutím na túto možnosť sa režim filtrovania zmení na interaktívny.

Ochrana pred sieťovými útokmi (IDS) – analyzuje obsah sieťovej komunikácie a chráni pred sieťovými útokmi. Zablokovaná bude každá škodlivá sieťová komunikácia. ESET Smart Security Premium vás upozorní, ak sa pripojíte k nezabezpečenej bezdrôtovej sieti alebo k sieti so slabou ochranou.

Ochrana pred botnetmi – rýchlo a presne odhaľuje malvér v systéme.

Pripojené siete – táto sekcia zobrazuje siete, ku ktorým sú pripojené sieťové adaptéry. Po kliknutí na odkaz pod názvom siete sa otvorí okno s nastavením typu ochrany pre sieť, ku ktorej ste pripojený pomocou vášho sieťového adaptéra. Toto nastavenie definuje dostupnosť vášho počítača pre ostatné počítače v sieti.

Dočasný blacklist IP adries – zoznam IP adries, ktoré boli identifikované ako zdroje útokov. Tieto IP adresy boli pridané na blacklist a zároveň je pre ne na určitý čas prerušená komunikácia. Viac sa dozviete po kliknutí na túto možnosť a stlačení F1.

Sprievodca riešením problémov – pomáha pri riešení problémov so sieťovým spojením, ktoré môžu byť zapríčinené ESET Firewallom. Viac informácií nájdete v kapitole Sprievodca riešením problémov.