Bolo zachytené potenciálne ransomware správanie

Toto interaktívne okno sa zobrazí v prípade, že bolo zachytené potenciálne ransomware správanie. Môžete buď Zakázať, alebo Povoliť operáciu.

DIALOG_HIPS_RANSOMWARE

Kliknite na Podrobnosti pre zobrazenie konkrétnych parametrov detekcie. Pomocou dialógového okna môžete súbor odoslať na analýzu alebo ho vylúčiť z detekcie.

important

Dôležité

Aby mohla ochrana pred ransomware správne fungovať, musí byť aktivovaná služba ESET LiveGrid®.