Vylúčenia detekcií

Vylúčenia detekcií umožňujú vylúčiť objekty z liečenia filtrovaním názvu detekcie, cesty k objektu alebo hodnoty hash.

example

Ako fungujú vylúčenia detekcií

Vylúčenia detekcií na rozdiel od výkonnostných vylúčení neslúžia na vylúčenie súborov a priečinkov z kontroly. Vylúčenia detekcií vylúčia iba objekty zachytené detekčným jadrom, pre ktoré sa v zozname vylúčení nachádza zodpovedajúce pravidlo.

Napríklad podľa prvého riadku na obrázku nižšie, ak je objekt detegovaný ako Win32/Adware.Optmedia a cesta k detegovanému súboru je C:\Recovery\file.exe, tento súbor bude vylúčený z detekčného jadra. Druhý riadok znamená, že každý súbor, ktorý má zhodujúci sa hash SHA-1, bude vždy vylúčený bez ohľadu na názov detekcie.

CONFIG_EXCLUDE_DETECTION

Aby bolo zabezpečené zachytávanie všetkých hrozieb, odporúčame vylúčenia detekcií vytvárať len v tom prípade, že je to naozaj nevyhnutné.

Ak chcete do zoznamu vylúčení pridať súbory a priečinky, prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia (F5) > Detekčné jadro > Vylúčenia > Vylúčenia detekcií > Upraviť.

note

Poznámka

Tento typ vylúčení si nezamieňajte s výkonnostnými vylúčeniami, príponami súborov vylúčených z kontroly, HIPS vylúčeniamivylúčeniami procesov.

Ak chcete vylúčiť objekt (podľa názvu detekcie alebo hash) z detekčného jadra, kliknite na možnosť Pridať.

Kritériá pre vylúčenie detegovaného objektu

Cesta – umožňuje obmedziť vylúčenie len na konkrétnu cestu.

Názov detekcie – ak je pri vylúčenom súbore uvedený aj názov detekcie, znamená to, že na súbore je vylúčená iba daná detekcia, nie je vylúčený súbor ako celok. Ak by teda došlo k infikovaniu takto vylúčeného súboru iným malvérom, ten bude detekčným jadrom riadne zachytený. Tento typ vylúčenia je možné použiť iba pre určité typy infiltrácií a je možné ho vytvoriť buď vo výstražnom okne informujúcom o zachytení infiltrácie (kliknite na Zobraziť pokročilé možnosti a označte možnosť Vylúčiť z detekcie), alebo kliknutím na Nástroje > Viac nástrojov > Karanténa, kde pravým tlačidlom kliknite na súbor v karanténe a v kontextovom menu označte možnosť Obnoviť a vylúčiť z kontroly.

Hash – môžete vylúčiť súbor na základe konkrétneho hashu (SHA1) bez ohľadu na typ súboru, umiestnenie, názov alebo súborovú príponu.