Aktualizácia programových súčastí

V sekcii Aktualizácia programových súčastí sa nachádzajú nastavenia súvisiace s aktualizáciou programových súčastí. Program vám umožňuje prednastaviť želané správanie v prípade, že je k dispozícii nová aktualizácia programu.

Aktualizácia programových súčastí (PCU) prináša do programu nové funkcie alebo upravuje už existujúce z predchádzajúcich verzií. Môže prebiehať automaticky bez zásahu používateľa alebo s informovaním a výzvou na jej potvrdenie od používateľa. Inštalácia nových programových súčastí zvyčajne vyžaduje reštart počítača.

Aktualizácia aplikácie – ak je táto možnosť povolená, všetky programové súčasti budú aktualizované automaticky a v tichosti bez plnej inovácie produktu.