Používateľské rozhranie

Sekcia Používateľské rozhranie umožňuje nastaviť správanie programových GUI (grafické používateľské rozhranie) prvkov.

Použite Nastavenie grafiky pre nastavenie vizuálnej stránky programu a použitých efektov.

Nastavením Upozornení a okien správ a Oznámení môžete zmeniť správanie upozornení pri detekcii a správanie systémových oznámení. Nastavenia môžu byť zmenené tak, aby vyhovovali vašim požiadavkám.

Neoprávneným zmenám v konfigurácii vášho bezpečnostného produktu ESET môžete predchádzať prostredníctvom ochrany nastavení heslom, ktorú nastavíte v časti Nastavenia prístupu.