Správa zariadení a ochrana webovej kamery

icon_section Správa zariadení

ESET Smart Security Premium poskytuje automatickú správu externých zariadení (CD/DVD/USB atď.). Tento modul vám umožňuje prístup k zvolenému zariadeniu blokovať alebo obmedziť len na čítanie, pričom vytvorené pravidlá môžete navyše aplikovať na určitého používateľa alebo na skupinu používateľov. Táto funkcia môže byť užitočná v prípade, že chce správca predísť pripájaniu externých zariadení s nevyžiadaným obsahom.

Podporované externé zariadenia:

Diskové úložisko (HDD alebo vymeniteľný USB disk)

CD/DVD

USB tlačiareň

FireWire úložisko

Zariadenie Bluetooth

Čítačka Smart kariet

Obrazové zariadenie

Modem

Port LPT/COM

Prenosné zariadenie

Všetky typy zariadení

Nastavenia správy zariadení je možné meniť v Rozšírených nastaveniach (F5) > Správa zariadení.

Možnosť Zapnúť správu zariadení (predtým Integrácia do systému) aktivuje funkciu Správa zariadení v programe ESET Smart Security Premium. Na dokončenie zmeny tejto konfigurácie bude potrebný reštart operačného systému. Následne sa aktivujú Pravidlá a budete môcť otvoriť Editor pravidiel.

note

Poznámka

Môžete vytvoriť viacero skupín zariadení, na ktoré môžete aplikovať rozdielne pravidlá. Môžete tiež vytvoriť len jednu skupinu dôveryhodných zariadení, na ktorú aplikujete pravidlo na Čítanie/Zápis alebo Iba na čítanie. Vďaka tomu bude zaručené blokovanie neznámych zariadení pripojených k vášmu počítaču.

Pri vložení zariadenia blokovaného existujúcim pravidlom sa zobrazí upozornenie a prístup na zariadenie nebude povolený.

 

icon_section Ochrana webovej kamery

Možnosť Zapnúť ochranu webovej kamery (predtým Integrácia do systému) aktivuje funkciu Ochrana webovej kamery v programe ESET Smart Security Premium. Následne sa aktivujú Pravidlá a budete môcť otvoriť Editor pravidiel.