Antiphishingová ochrana

Pojmom phishing sa definuje kriminálna činnosť využívajúca tzv. sociálne inžinierstvo (manipulačné techniky na získanie dôverných informácií). Cieľom je získať citlivé údaje, ako napríklad heslá k bankovým účtom, PIN kódy a iné. Viac o tomto type aktivity sa môžete dočítať v slovníku pojmov. ESET Smart Security Premium má zabudovanú ochranu pred phishingom, vďaka ktorej sú známe webové stránky s týmto typom obsahu blokované.

Odporúčame, aby ste povolili funkciu Anti-Phishing v programe ESET Smart Security Premium. Toto nastavenie nájdete v Rozšírených nastaveniach (F5) v sekcii Web a e-mail > Antiphishingová ochrana.

Viac informácií o Antiphishingovej ochrane v programe ESET Smart Security Premium nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.

Prístup na phishingovú stránku

Ak otvoríte phishingovú stránku, otvorí sa vám v prehliadači nasledujúce upozornenie. Ak aj napriek tomu chcete prejsť na stránku, kliknite na Ignorovať hrozby (neodporúča sa).

WEB_PHISHING

note

Poznámka

Povolenie potenciálnej phishingovej stránky horeuvedeným spôsobom vyprší v produkte po niekoľkých hodinách. Pre trvalé povolenie konkrétnej webovej stránky použite nástroj Manažment URL adries. V strome Rozšírených nastavení (F5) kliknite na Web a e-mail > Ochrana prístupu na web > Manažment URL adries, v časti Zoznam adries kliknite na Upraviť a pridajte požadovanú webovú stránku do zoznamu.

Nahlasovanie phishingových stránok

V sekcii Správa môžete nahlásiť phishingové alebo malvérové webové stránky spoločnosti ESET na účely analýzy.

note

Poznámka

Predtým, ako pošlete stránku do spoločnosti ESET na analýzu, sa uistite, že spĺňa aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

webová stránka ešte nie je v programe detegovaná,

webová stránka sa nesprávne deteguje ako hrozba. V takom prípade kliknite na odkaz Nahlásiť nesprávne blokovanú stránku.

Webovú stránku môžete odoslať na analýzu aj prostredníctvom e-mailu. V takom prípade ju pošlite na adresu samples@eset.com. Nezabudnite uviesť výstižný predmet správy a čo najviac informácii o webovej stránke (napr. URL adresa, z ktorej ste sa na túto stránku dostali, ako ste sa o nej dozvedeli a pod.).