Anti-Theft

Pre zabezpečenie počítača pre prípady straty alebo krádeže je potrebné počítač zaregistrovať do systému ESET Anti-Theft použitím jedného z nasledujúcich postupov.

1.Po úspešnej aktivácii produktu kliknite na Zapnúť Anti-Theft. Týmto spôsobom aktivujete funkcie modulu ESET Anti-Theft pre váš počítač.

2.Ak sa vám v programe ESET Smart Security Premium v časti Domov zobrazuje správa ESET Anti-Theft je k dispozícii, zvážte aktiváciu tejto funkcie pre váš počítač. Kliknite na Povoliť ESET Anti-Theft pre registráciu počítača do systému ESET Anti-Theft.

3.V hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Bezpečnostné nástroje. Kliknite na MODULE_INACTIVE vedľa popisu ESET Anti-Theft a postupujte podľa pokynov v zobrazenom okne.

PANEL_ANTITHEFT_SIGNIN

note

Poznámka

ESET Anti-Theft nepodporuje operačný systém Microsoft Windows Home Server.

Pre viac informácií o prepojení počítača s technológiou ESET Anti-Theft si prečítajte kapitolu Ako pridať nové zariadenie.