Valymo lygiai

Apsauga realiuoju laiku turi tris valymo lygius (kad pasiektumėte valymo lygio parametrus, skyriuje Failų sistemos apsauga realiuoju laiku spustelėkite „ThreatSense“ modulio parametrų nustatymas ir spustelėkite Valymas).

Nevaloma – užkrėsti failai nebus automatiškai išvalyti. Programa rodys įspėjimo langą ir leis vartotojui pasirinkti veiksmą. Šis lygis yra skirtas labiau patyrusiems vartotojams, kurie žino, kokį veiksmą atlikti įvykus įsiskverbimui.

Įprastas valymas – programa bandys automatiškai išvalyti arba panaikinti užkrėstą failą, remdamasi iš anksto nustatytais veiksmais (atsižvelgiant į įsiskverbimo tipą). Apie aptikimą ir užkrėsto failo panaikinimą praneša informacinis pranešimas apatiniame dešiniajame ekrano kampe. Jeigu neįmanoma automatiškai pasirinkti tinkamo veiksmo, programa siūlo pasirinkti kitus tolimesnius veiksmus. Tas pats vyksta, jeigu nepavyksta atlikti iš anksto numatyto veiksmo.

Griežtas valymas – programa išvalys arba panaikins visus užkrėstus failus. Vienintelės išimtys yra sistemos failai. Jeigu neįmanoma jų išvalyti, vartotojui įspėjimo lange bus pasiūlyta pasirinkti veiksmą.

warning

Įspėjimas

jeigu archyve yra užkrėstas failas arba keli failai, yra dvi veiksmų su archyvu parinktys. Standartiniu režimu (įprastas valymas) visas archyvas bus panaikintas, jeigu visi jame esantys failai yra užkrėsti. Griežto valymo režimu archyvas bus panaikintas, jeigu jame yra bent vienas užkrėstas failas, neatsižvelgiant į kitų archyvo failų būseną.