Planuoklė

Planuoklė tvarko ir paleidžia planuotas užduotis su iš anksto nustatyta konfigūracija ir ypatybėmis.

Planuoklę galima pasiekti iš ESET Smart Security Premium pagrindinio programos lango spustelėjus Įrankiai > Daugiau įrankių > Planuoklė. Planuoklėje yra visų planuotų užduočių ir konfigūracijos ypatybių, pavyzdžiui, iš anksto nustatyta data, laikas ir naudojamas nuskaitymo profilis, sąrašas.

Planuoklė skirta planuoti šias užduotis: naujinimo moduliai, nuskaitymo užduotis, sistemos paleidimo failo patikra ir žurnalo priežiūra. Galite pridėti arba panaikinti užduotis tiesiog pagrindiniame planuoklės lange (apačioje spustelėkite Pridėti užduotį arba Naikinti). Galite atkurti numatytąjį suplanuotų užduočių sąrašą ir panaikinti visus pakeitimus spustelėdami Numatytoji. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite bet kur planuoklės lange, kad galėtumėte atlikti šiuos veiksmus: rodyti išsamią informaciją, atlikti užduotį iškart, pridėti naują užduotį ir panaikinti esamą. Naudodami žymės langelius kiekvieno įrašo pradžioje galite aktyvinti / deaktyvinti užduotis.

Pagal numatytuosius nustatymus planuoklėje rodomos šios suplanuotos užduotys:

Žurnalo priežiūra

Reguliarus automatinis naujinimas

Automatinis naujinimas prisijungus telefono ryšiu

Automatinis naujinimas prisiregistravus vartotojui

Automatinė paleidimo failo patikra (prisiregistravus vartotojui)

Automatinė paleidimo failo patikra (sėkmingai atnaujinus aptikimo modulį)

Norėdami redaguoti esamos suplanuotos užduoties konfigūraciją (tiek numatytąją, tiek apibrėžtą vartotojo), dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite užduotį ir tada Redaguoti... arba pasirinkite užduotį, kurią norite keisti, ir spustelėkite Redaguoti.

PAGE_SCHEDULER

Pridėti naują užduotį

1.Spustelėkite Pridėti užduotį lango apačioje.

2.Įveskite užduoties pavadinimą.

3.Pasirinkite norimą užduotį iš išskleidžiamojo meniu:

Vykdyti išorinę taikomąją programą – leidžia planuoti išorinės taikomosios programos vykdymą.

Žurnalo priežiūra žurnalo failuose taip pat gali būti panaikintų įrašų likučių. Ši užduotis reguliariai optimizuoja įrašus žurnalo failuose, kad darbas būtų efektyvus.

Sistemos paleidimo failo patikratikrina failus, kurie leidžiami vykdyti paleidžiant sistemą arba prisijungiant.

Sukurti kompiuterio būsenos momentinę kopijąsukuria ESET SysInspector kompiuterio momentinę kopiją – surenka išsamią informaciją apie sistemos dalis (pvz., tvarkykles, programas) ir įvertina kiekvienos dalies rizikos lygį.

Kompiuterio nuskaitymas pareikalavusatlieka kompiuterio failų ir katalogų nuskaitymo procedūrą.

Naujinti – atnaujinant modulius suplanuojama naujinimo užduotis.

 

4.Įjunkite jungiklį Įjungta, jei norite suaktyvinti užduotį (tai galite padaryti vėliau, pažymėdami langelį ar nuimdami jo žymą planinių užduočių sąraše), spustelėkite Toliau ir nurodykite vieną iš laiko parinkčių:

Vieną kartą – užduotis bus atlikta iš anksto nustatyta data ir laiku.

Pakartotinai – užduotis bus atliekama nurodytais intervalais.

Kasdien – užduotis bus pakartotinai vykdoma kasdien nurodytu laiku.

Kas savaitę – užduotis bus vykdoma pasirinktą dieną ir laiku.

Įvykus įvykiui – užduotis bus vykdoma įvykus nurodytam įvykiui.

5.Nurodykite Praleisti užduotį, kai naudojama akumuliatoriaus energija, kad maksimaliai apribotumėte energijos sąnaudas, kai nešiojamasis kompiuteris veikia maitinamas akumuliatoriaus. Užduotis bus vykdoma laukuose Užduoties vykdymas nurodytą datą ir laiku. Jeigu užduotis negali būti atlikta iš anksto nustatytu laiku, galite nurodyti, kada ji bus vėl vykdoma:

Kitu suplanuotu laiku

Kaip įmanoma greičiau

Iškart, jei nuo paskutinio vykdymo praėjo daugiau laiko nei nurodyta reikšme (intervalą galima nustatyti naudojantis slinkimo laukeliu Nuo paskutinio vykdymo praėjo)

Galite peržiūrėti planinę užduotį, spustelėdami dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkdami Rodyti užduoties informaciją.

SCHEDULER_FINISH