Namų tinklo monitorius

Prijungtas namų monitorius gali padėti identifikuoti silpnąsias jūsų namų tinklo vietas, pvz., atvirus prievadus ar silpną kelvedžio slaptažodį. Jis taip pat suteikia patogią prieigą prie prijungtų įrenginių sąrašo, kuriame įrenginiai suskirstyti pagal tipą (pvz., spausdintuvas, kelvedis, mobilusis įrenginys ir pan.) – taip galite aiškiai matyti, kas yra prijungta prie namų tinklo. Jis iš naujo nekonfigūruoja jūsų kelvedžio. Pakeitimus atliksite patys naudodamiesi specializuota kelvedžio sąsaja. Kelvedžiai namuose gali būti lengvai panaudoti kenkėjiškų programų, kuriomis paleidžiamos paskirstytosios aptarnavimo perkrovos atakoms (DDoS). Jei vartotojas nepakeitė numatytojo kelvedžio slaptažodžio, įsilaužėliams lengva jį atspėti, o tada prisijungti prie jūsų kelvedžio ir perkonfigūruoti jį arba pakenkti jūsų tinklui.

warning

Įspėjimas

Primygtinai rekomenduojame sukurti sudėtingą slaptažodį, kuris būtų pakankamai ilgas, ir jame būtų skaitmenų, simbolių ar didžiųjų raidžių. Kad slaptažodį būtų sunkiai „nulaužti“, naudokite skirtingų simbolių derinį.

Kiekvienas prie tinklo prijungtas įrenginys yra rodomas sonaro rodinyje. Perkelkite žymeklį virš prietaiso piktogramos, kad matytumėte pagrindinę informaciją, pavyzdžiui, tinklo pavadinimą ir paskutinio peržiūrėjimo datą. Spustelėdami įrenginio piktogramą galite peržiūrėti išsamią informaciją apie įrenginį.

Jei informaciją apie visus prijungtus įrenginius norite peržiūrėti sąrašo rodinyje, spustelėkite ICON_LIST_VIEW. Sąrašo rodinyje pateikiami tokie pat duomenys, kaip sonaro rodinyje sąrašo formatu. Naudodamiesi išskleidžiamuoju meniu galite filtruoti pagal toliau nurodytus kriterijus:

Įrenginiai, prijungti tik prie dabartinio tinklo

Įrenginiai be kategorijų

Įrenginiai, prijungti prie visų tinklų

Yra dviejų tipų pranešimai, rodomi namų tinklo monitoriaus modulyje:

Prie tinklo prijungtas naujas įrenginys – rodomas, jei vartotojui esant prisijungus prie tinklo prisijungia anksčiau nematytas įrenginys.

Aptikta naujų tinklo įrenginių – rodomas, jei iš naujo prisijungiate prie savo namų tinklo ir jame yra anksčiau nematytas įrenginys.

note

PASTABA.

Abiejų tipų pranešimai informuoja jus, jei neįgaliotas įrenginys bando prisijungti prie jūsų tinklo.

note

PASTABA.

Neseniai prijungti įrenginiai yra rodomi arčiau kelvedžio, kad juos būtų lengviau pamatyti.

Namų tinklo monitorius padeda identifikuoti kelvedžio pažeidžiamas vietas ir sustiprina apsaugą, kai prisijungiama prie svetimo tinklo.

Jei norite rankiniu būdu nuskaityti tinklą, prie kurio šiuo metu esate prisijungę, spustelėkite Nuskaityti tinklą.

Galite rinktis iš šių nuskaitymo parinkčių:

Nuskaityti viską

Nuskaityti tik kelvedį

Nuskaityti tik įrenginius

warning

Įspėjimas

Atlikti tinklo nuskaitymus tik jūsų namų tinkle! Jei tai ketinate atlikti kitų žmonių tinkluose, saugokitės galimų pavojų.

PAGE_HOMENETWORK

Pasibaigus nuskaitymui parodomas pranešimas su saitu į bendrąją informaciją apie įrenginį arba galite dukart spustelėti įtartiną įrenginį sąraše ar sonaro rodinyje. Jei norite peržiūrėti pastaruoju metu užblokuotus ryšius, spustelėkite Šalinti triktis. Daugiau informacijos apie užkardos trikčių šalinimą.