Naujų URL adresų sąrašo kūrimas

Šiame skyriuje galima nurodyti sąrašus URL adresų / kaukių, kurie bus blokuojami, leidžiami arba netikrinami.

Kuriant naują sąrašą, galima konfigūruoti tokias parinktis:

Adresų sąrašo tipas – galimi trys sąrašo tipai:

Netikrinami – ieškant kenkėjiško kodo jokie į šį sąrašą įtraukti adresai nebus tikrinami.

Blokuojami vartotojui nebus leidžiama prieiga prie adresų, nurodytų šiame sąraše.

Leidžiamijei įjungta parinktis „Leisti prieigą tik prie leidžiamų adresų sąraše nurodytų HTTP adresų“, o blokuojamų adresų sąraše yra „*“ (tinka viskas), vartotojui bus suteikta prieiga tik prie šiame sąraše nurodytų adresų. Šiame sąraše adresai yra leidžiami, net jei jie atitinka adresus blokuojamųjų sąraše.

Sąrašo pavadinimas – nurodykite sąrašo pavadinimą. Redaguojant vieną iš trijų iš anksto apibrėžtų sąrašų, šis laukas būna papilkintas.

Sąrašo aprašas – įveskite trumpą sąrašo aprašymą (nebūtina). Redaguojant vieną iš trijų iš anksto apibrėžtų sąrašų, jis būna papilkintas.

Norint suaktyvinti sąrašą, reikia pasirinkti punktą Sąrašas aktyvus, esantį šalia to sąrašo. Jei norite, kad jums praneštų, kada konkretus sąrašas naudojamas siekiant įvertinti jūsų aplankytą HTTP svetainę, pasirinkite Pranešti, kai naudojama. Pavyzdžiui, jei interneto svetainė yra užblokuojama arba leidžiama, kadangi yra įtraukiama į užblokuotų arba leidžiamų adresų sąrašą, išsiunčiamas pranešimas. Pranešime bus pateiktas pavadinimas sąrašo, kuriame yra nurodyta interneto svetainė.

Valdymo elementai

Pridėti – pridėkite prie sąrašo naują URL adresą (kelias vertes atskirkite skyrikliais).

Redaguoti – modifikuoja sąraše esamą adresą. Tai galima padaryti tik su adresais, sukurtais naudojant parinktį Pridėti.

Šalinti – panaikina iš sąrašo jame esančius adresus. Tai galima padaryti tik su adresais, sukurtais naudojant parinktį Pridėti.

Importuoti – importuokite failą su URL adresais (atskirkite reikšmes eilučių skirtukais, pvz., „*.txt“ faile, naudojančiame koduotę UTF-8).