Naujinimo nustatymai

Naujinimo nustatymų parinktys pasiekiamos Išplėstinių nustatymų medyje (F5) spustelėjus Naujinimas > Bazinis. Šiame skyriuje nurodoma naujinimo šaltinio informacija, tokia kaip naudojami naujinimo serveriai ir šių serverių autentiškumo patvirtinimo duomenys.

icon_section Pagrindinis

Šiuo metu naudojamas naujinimo profilis (išskyrus atvejus, kai nustatytas konkretus profilis dalyje Išplėstiniai nustatymai > Užkarda > Žinomi tinklai) rodomas išskleidžiamajame meniuPasirinkti numatytąjį naujinimo profilį.

Norėdami sukurti naują profilį, žr. skyrių Profilių naujinimas

Automatinis profilio perjungimas – leidžia pakeisti profilį konkrečiam tinklui.

Jei mėgindami atsisiųsti aptikimo modulį patiriate sunkumų, spustelėkite Išvalyti, kad išvalytumėte laikinuosius naujinimo failus / podėlį.

Modulio atšaukimas

Jei įtariate, kad naujas aptikimo modulio ir (arba) programos modulio naujinimas gali būti nestabilus arba sugadintas, galite atšaukti keitimus į ankstesnę versiją ir išjungti visus pasirinkto laikotarpio naujinimus.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Kad naujinimai būtu atsisiunčiami tinkamai, labai svarbu teisingai įvesti visus naujinimo parametrus. Jei naudojate užkardą, įsitikinkite, kad jūsų ESET programai leidžiama jungtis prie interneto (t. y. leidžiamas HTTP ryšys).

icon_section Profiliai

Naujinimų profiliai gali būti sukurti įvairioms naujinimų konfigūracijoms ir užduotims. Kurti naujinimų profilius labai naudinga mobiliųjų vartotojams, kuriems reikalingas alternatyvus profilis, atitinkantis nuolat besikeičiančias interneto ryšio ypatybes.

Išskleidžiamajame meniu Pasirinkti redaguojamą profilį rodomas šiuo metu pasirinktas profilis, kuris pagal numatytuosius nustatymus nustatomas kaip Mano profilis. Jei norite sukurti naują profilį, šalia Profilių sąrašo spustelėkite Redaguoti, įveskite savo Profilio pavadinimą ir spustelėkite Pridėti.

icon_section Naujinimai

Pagal numatytuosius nustatymus nustatyta parinkties Naujinimo tipas vertė yra Reguliarus naujinimas, kad naujinimo failai būtų automatiškai atsisiunčiami iš ESET serverio, kai tinklo srautas mažiausias. Išankstinio leidimo naujinimai (parinktis Išankstinio leidimo naujinimas) yra naujinimai, kuriems atliktas vidinis tikrinimas ir kurie bus greitai pateikti viešai. Įjungę išankstinio leidimo naujinimus galite pasinaudoti jų privalumais, gavę prieigą prie naujausių aptikimo metodų ir taisymų. Tačiau išankstinio leidimo naujinimai gali būti nepakankamai stabilūs visą laiką ir NETURĖTŲ būti naudojami gamybos serveriuose ir kompiuteriuose, kur reikalingas maksimalus prieinamumas ir stabilumas.

Klausti prieš atsisiunčiant naujinimą – programoje bus rodomas pranešimas, kuriame galėsite patvirtinti arba atsisakyti naujinimų failų atsisiuntimo.

Klausti, jei naujinimo failo dydis viršija (kB) – jei naujinimo failo dydis viršija nurodytą vertę, programa parodys pranešimą.

Išjungti pranešimus apie sėkmingą atnaujinimą – išjungia sistemos dėklo pranešimus apatiniame dešiniajame ekrano kampe. Šią parinktį naudinga pasirinkti, jeigu vykdoma taikomoji programa arba žaidžiamas žaidimas visame ekrane. Atminkite, kad žaidimų režimas išjungs visus pranešimus.

Modulių naujinimai

Įjungti dažnesnius aptikimo parašų naujinimus – aptikimo parašai bus naujinami trumpesniais intervalais. Šio parametro išjungimas gali neigiamai paveikti aptikimo spartą.

Programos komponento naujinimas

Programos naujinimas – jei reikia įdiegti iš naujo, bus rodomas patvirtinimo dialogas.