Naujinimo keitimų atšaukimas

Jei įtariate, kad naujas aptikimo modulio ir (arba) programos modulio naujinimas gali būti nestabilus arba sugadintas, galite atšaukti keitimus į ankstesnę versiją ir išjungti visus pasirinkto laikotarpio naujinimus. Arba galite įjungti anksčiau išjungtus naujinimus, jeigu atidėjote juos neapibrėžtam laikui.

ESET Smart Security Premium įrašo aptikimo modulio ir programos modulių momentines sistemos kopijas, kad galėtų panaudoti su keitimų atšaukimo funkcija. Norėdami sukurti aptikimo modulio momentines kopijas, palikite jungiklį Sukurti modulių momentines kopijas įjungtą. Lauke Vietoje išsaugotų momentinių sistemos kopijų skaičius nurodomas anksčiau išsaugotų aptikimo modulio momentinių kopijų skaičius.

Jei spustelėsite Atšaukti pakeitimus (Išplėstiniai nustatymai (F5) > Naujinimas > Bendra), išskleidžiamajame meniu Trukmė turėsite pasirinkti laiko intervalą, nurodantį laikotarpį, kuriuo aptikimo modulio ir programos modulio naujinimai bus pristabdyti.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Pasirinkite Kol bus atšaukta, norėdami atidėti reguliarius naujinimus neribotam laikui, kol atkursite naujinimų funkcionavimą rankiniu būdu. Kadangi iškyla galima saugos rizika, mes nerekomenduojame pasirinkti šios parinkties.

Jeigu keitimų atšaukimas atliktas, mygtukas Atšaukti keitimus pasikeičia į Leisti naujinimus. Naujinimai nebus leidžiami laikotarpiu, kuris buvo pasirinktas iš išskleidžiamojo meniu Laikinai sustabdyti naujinimai. Aptikimo modulio versija pakeista į seniausią galimą versiją ir saugoma kaip momentinė kopija vietinio kompiuterio failų sistemoje.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK

note

Pastaba

Tarkime, kad naujausia aptikimo modulio versija yra 6871. 10645 ir 10643 yra saugomi kaip aptikimo modulio momentinės kopijos. Atsiminkite, kad 6869 neprieinamas, nes, pavyzdžiui, kompiuteris buvo išjungtas ir atsirado daugiau naujausių naujinimų prieš atsisiunčiant 6869. Jei laukelyje Vietoje išsaugotų momentinių sistemos kopijų skaičius įvedėte 2 ir spustelėjote Atšaukti keitimus, aptikimo modulis (su programos moduliais) bus atkurtas į 10643 versiją. Šis procesas gali šiek tiek užtrukti. Patikrinkite, ar aptikimo modulio versija buvo pakeista į žemesnę versiją ESET Smart Security Premium pagrindiniame lange, skyriuje Naujinimas.