URL adresų valdymas

URL adresų valdymo skyrius leidžia nurodyti, kuriuos HTTP adresus blokuoti, leisti arba kurių netikrinti.

Blokuojamų adresų sąrašas nebus pasiekiamas svetainėse, jei jos bus įtrauktos ir į Leidžiamų adresų sąrašą. Adresų, kurie nebus tikrinami, sąrašas nėra nuskaitomas ieškant kenkėjiško kodo.

Įjungti SSL/TLS protokolo filtravimą būtina įjungti, jei norite filtruoti HTTPS adresus kartu su HTTP svetainėmis. Kitaip bus pridėti tik jūsų aplankytų HTTPS svetainių domenai, o visas URL – ne.

Jeigu įtrauksite URL adresą į Nefiltruojamų adresų sąrašą, šis adresas nebus nuskaitomas. Be to, galite leisti arba blokuoti tam tikrus adresus, įtraukdami juos į Leidžiamų adresų sąrašą arba Blokuojamų adresų sąrašą.

Jei norite užblokuoti visus HTTP adresus, išskyrus esančius aktyviame Leidžiamųjų adresų sąraše, pridėkite * prie aktyvaus Blokuojamųjų adresų sąrašo.

Sąrašuose galima naudoti specialiuosius simbolius „*“ (žvaigždutes) ir „?“ (klaustukus). Žvaigždutė pakeičia bet kokią simbolių eilutę, o klaustukas – bet kokį simbolį. Reikia būti itin atidiems nurodant neįtrauktus adresus, nes šiame sąraše turi būti tik patikimi ir saugūs adresai. Be to, būtina užtikrinti, kad šiame sąraše būtų tinkamai naudojami simboliai „*“ ir „?“. Žr. Pridėti HTTP adresą / domeno kaukę, kur aprašoma, kaip gali būti saugiai sutapdintas visas domenas su visais padomeniais. Jei norite suaktyvinti sąrašą, pasirinkite Sąrašas aktyvus. Jei norite gauti pranešimą, kai patenkate į adresą iš esamo sąrašo, pasirinkite Pranešti, kai naudojama.

note

Blokuoti tam tikrus failų plėtinius arba juos leisti

URL adresų valdymas naršant internete taip pat leidžia blokuoti arba leisti atidaryti konkrečius failų tipus. Pavyzdžiui, jei nenorite, kad būtų atidaromi vykdomieji failai, išskleidžiamajame meniu pasirinkite sąrašą, kuriame norite blokuoti šiuos failus, tada įveskite kaukę "**.exe".

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Valdymo elementai

Pridėti – šalia iš anksto apibrėžtų sukuria naują sąrašą. Tai gali būti naudinga, jei norite logiškai išskaidyti atskiras adresų grupes. Pavyzdžiui, viename blokuojamųjų adresų sąraše gali būti adresai iš tam tikro išorinio viešo juodojo sąrašo, o kitame – jūsų sudarytas juodasis sąrašas: taip bus lengviau atnaujinti išorinį sąrašą išlaikant savąjį nepakeistą.

Redaguoti – modifikuoja esamus sąrašus. Šią parinktį galite naudoti norėdami įtraukti adresų arba jų pašalinti.

Naikinti – panaikinami esami sąrašai. Galima naudoti tik sąrašuose, sukurtuose naudojant parinktį Pridėti, bet ne su numatytaisiais sąrašais.