Neįtrauktos programos

Norėdami neįtraukti tam tikrų tinklo programų į turinio filtravimą, pasirinkite jas sąraše. Pasirinktų programų HTTP / POP3 / IMAP ryšys nebus tikrinamas ieškant grėsmių. Šią parinktį rekomenduojame naudoti tik programoms, kurios tinkamai neveikia, kai tikrinamas jų ryšys.

Vykdyti programas ir paslaugas čia bus galima automatiškai. Spustelėkite Pridėti ir rankiniu būdu pridėkite programą, kuri nerodoma protokolų filtravimo sąraše.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE