Įspėjimai ir pranešimų langai

important

Ieškote informacijos apie bendruosius perspėjimus ir pranešimus?

Rasta grėsmė

Adresas užblokuotas.

Produktas nesuaktyvintas

Prieinamas naujinimas

Pranešimo „Modulių naujinimas nepavyko“ trikčių šalinimas

„Failas sugadintas“ arba „Nepavyko pervadinti failo“

Interneto svetainės sertifikatas atšauktas

Užblokuota tinklo grėsmė

Skyriuje Įspėjimai ir pranešimų langai (anksčiau vadintame Perspėjimai ir pranešimai), esančiame dalyje Naudotojo sąsaja, galima konfigūruoti, kaip ESET Smart Security Premium bus apdoroti grėsmių perspėjimai ir sistemos pranešimai (pvz., sėkmingų naujinimų pranešimai). Be to, galite nustatyti sistemos dėklo pranešimų rodymo laiką ir skaidrumą (taikoma tik sistemoms, palaikančioms sistemos dėklo pranešimus).

CONFIG_ALERT

Perspėjimo langai

Išjungus punktą Rodyti perspėjimus, bus atšaukti visi perspėjimo langai, ir tai tinka tik kai kurioms specifinėms situacijoms. Daugeliui vartotojų rekomenduojame palikti numatytąją šios parinkties vertę (įjungta).

Produkto pranešimai

Rodyti rinkodaros pranešimus – produkto pranešimai, teikiami tam, kad naudotojai gautų ESET naujienas bei kitą informaciją. Rinkodaros pranešimų siuntimui reikia vartotojo sutikimo. Todėl rinkodaros pranešimai pagal numatytuosius nustatymus vartotojui nesiunčiami (rodoma kaip klaustukas). Įjungdami šią parinktį, sutinkate gauti ESET rinkodaros pranešimus. Jei nesate suinteresuoti gauti ESET rinkodaros medžiagos, išjunkite šią parinktį.

Darbalaukio pranešimai

Pranešimai darbalaukyje ir debesėlio patarimai yra tik informacinio pobūdžio, jais naudotojo nereikalaujama imtis veiksmų buvo perkeltas į Įrankiai > Pranešimai išplėstiniame nustatyme.

Pranešimų langai

Norėdami po tam tikro laiko automatiškai uždaryti iškylančiuosius langus, nurodykite parinktį Uždaryti pranešimų langus automatiškai. Jeigu perspėjimo langai neuždaromi rankiniu būdu, jie bus automatiškai uždaryti pasibaigus nurodytam laikui.

Patvirtinimo pranešimai – parodomas sąrašas su patvirtinimo pranešimais, kuriuos galima pasirinkti rodyti arba nerodyti.