Zadajte licenčný kľúč

Pre úplnú funkčnosť programu je dôležité aby bol pravidelne aktualizovaný. To nie je možné bez zadaného Licenčného kľúča v nastaveniach aktualizácie.

Ak ste nezadali Licenčný kľúč ihneď po inštalácii môžete tak spraviť kedykoľvek. V hlavnom okne programu prejdite do sekcie Pomoc a podpora a kliknite na Aktivovať Produkt a zadajte licenčné údaje, ktoré ste dostali pri zakúpení programu.

Pri zadaní licenčného kľúča treba postupovať podľa nasledujúcich zásad:

Licenčný kľúč je jedinečný reťazec znakov XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX , ktorý je použitý na identifikáciu vlastníka licencie a aktiváciu licencie.

Pre správne zadanie kľúča odporúčame kľúč skopírovať z registračného emailu a vložiť do programu (Ctrl + C, Ctrl +V).