Aktualizácia Apache Tomcat

Apache Tomcat je nevyhnutná súčasť potrebná pre správne fungovanie ESMC Web Console.

Ak prechádzate na najnovšiu verziu ESET Security Management Center alebo ste dlhší čas neaktualizovali Apache Tomcat, mali by ste zvážiť aktualizáciu Apache Tomcat na najnovšiu verziu. Aktualizovanie verejne dostupných služieb, akými sú Apache Tomcat a podobne, znižuje bezpečnostné riziká pre vaše prostredie.

Pre aktualizáciu Apache Tomcat postupujte podľa inštrukcií v závislosti od vášho OS:

Inštrukcie pre Windows (manuálna aktualizácia) alebo Inštrukcie pre Windows (All-in-one inštalátor)

Inštrukcie pre Linux