Používané porty

ESMC Server môže byť nainštalovaný na rovnakom počítači ako databáza, ESMC Web Console a Apache HTTP Proxy. Nasledujúci diagram zobrazuje oddelenú inštaláciu a použité porty:

ports_scheme

Nižšie uvedené tabuľky obsahujú všetky porty, ktoré pri sieťovej komunikácii využíva ESET Security Management Center a jeho súčasti. Ostatná komunikácia prebieha cez štandardné procesy operačného systému (napríklad NetBIOS cez TCP/IP).

hmtoggle_plus0Klient (ESET Management Agent) alebo zariadenie s Apache HTTP Proxy
hmtoggle_plus0Zariadenie s ESMC Web Console (ak nie je rovnaké ako zariadenie s ESMC Serverom)
hmtoggle_plus0Zariadenie s ESMC Serverom
hmtoggle_plus0Zariadenie s ESMC MDC
hmtoggle_plus0Zariadenie spravované prostredníctvom MDM

* Služba GCM (Google Cloud Messaging) je zastaraná a 11. apríla 2019 bola odstránená. Nahradila ju služba FCM (Firebase Cloud Messaging). MDM 7 nahradilo službu GCM službou FCM, čo znamená, že bude potrebné povoliť komunikáciu len pre službu FCM.

Vopred definované porty 2222 a 2223 môžu byť v prípade potreby zmenené.

note

Poznámka

Pre správne fungovanie nástroja ESET Security Management Center sa uistite, že žiadne z uvedených portov nie sú používané inými aplikáciami.

Uistite sa, že váš firewall je nastavený tak, aby povoľoval komunikáciu cez tieto porty.