Migration Assistant

Ak sa chcete dozvedieť, ktoré nastavenia je možné migrovať pomocou nástroja Migration Assistant, pozrite si toto porovnanie nástroja Migration Assistant a nástroja Migration Tool.

Prerekvizity pre inštaláciu ESMC Servera

1.Pre inštaláciu a konfiguráciu databázového systému Microsoft SQL Server Express je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

Musí byť nainštalovaný Microsoft .NET Framework 4. Môžete ho nainštalovať pomocou sprievodcu Add Roles and Features Wizard (tak ako je zobrazené nižšie). .NET Framework sa vyžaduje len na inštaláciu MS SQL Server Express.

install_net_framework

Musí byť nainštalovaná Java/OpenJDK.

warning

Upozornenie

Verejné aktualizácie pre Oracle JAVA SE 8 vydané po januári 2019 nebudú dostupné na obchodné, komerčné alebo produkčné účely bez komerčnej licencie. Ak sa rozhodnete nezakúpiť si JAVA SE licenciu, môžete prejsť na zdarma dostupnú alternatívu (presný postup nájdete na tomto odkaze) a nainštalovať si niektorú z uvedených podporovaných Java edícií.

2.Pre použitie existujúcej inštancie MySQL alebo Microsoft SQL Server je potrebné splniť nasledujúce podmienky.

Požiadavky pre nástroj Migration Assistant

Uistite sa, že v ERA 5.x sú zahrnuté všetky licencie k bezpečnostným produktom nainštalovaným na klientskych počítačoch. Overiť si to môžete nasledujúcimi spôsobmi:

Kliknite na klientsky počítač a vyžiadajte si príslušnú konfiguráciu kliknutím na Request Data > Request Configuration. Nastavenia produktu ESET určeného pre koncové zariadenia a nainštalovaného na klientskom počítači budú odoslané na ERA Server.

Vytvorte novú konfiguračnú úlohu. Prejdite do sekcie Update > Profiles > Settings a zadajte používateľské meno (Username) a heslo (Password).

Prejdite do sekcie Tools > Server Options, kliknite na záložku Updates a zadajte Update username.

 

Postup migrácie dát prostredníctvom nástroja Migration Assistant

important

Dôležité

Pred spustením nástroja ESET Migration Assistant si zálohujte databázu.

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET si stiahnite nástroj Migration Assistant.

2.Počas migrácie nástroj Migration Assistant automaticky stiahne All-in-one inštalátor ESMC.

Voliteľný krok: Ak chcete použiť lokálne uložený ESMC All-in-one inštalátor, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

note

Poznámka

Nástroj Migration Assistant nebude fungovať, ak je počítač offline – overuje lokálne inštalátory voči online repozitáru.

a.Z webovej stránky spoločnosti ESET si stiahnite All-in-one inštalátor nástroja ESMC. Vyberte si inštalačný balík vhodný pre váš systém.

b.Extrahujte súbor .zip obsahujúci All-in-one inštalátor.

c.Skopírujte priečinok installers umiestnený v priečinku All-in-one (x64) do priečinka migrationassistant_win32.

3.Prejdite do priečinka migrationassistant_win32 a dvojitým kliknutím spustite nástroj Migration Assistant. Zobrazí sa sprievodca nástroja ESET Migration Assistant.

4.Na úvodnej obrazovke kliknite na možnosť Ďalej. Predtým, ako budete pokračovať, môžete v prípade potreby zmeniť nastavenie jazyka v roletovom menu Jazyk.
Migration_assistant_1

5.Po odsúhlasení Licenčnej dohody s koncovým používateľom kliknite na Ďalej.

6.Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov spoločnosti ESET, môžete označiť možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.

7.V sekcii Aktualizácia nástroj Migration Assistant kontroluje dostupnosť aktualizácií. Odporúčame vždy používať najnovšiu verziu nástroja Migration Assistant.

Migration_assistant_2

8. V sekcii Detekcia nástroj Migration Assistant overuje konfiguráciu ERA Servera. Postupujte podľa krokov na obrazovke a držte sa odporúčaní uvedených v nástroji Migration Assistant.

note

Poznámka

Nástroj Migration Assistant zastavuje službu ERA Server verzie 5.x. Ak sa rozhodnete ukončiť aplikáciu Migration Assistant, bude potrebné manuálne spustiť službu ERA Server.

Migration_assistant_3

9. V okne Konfigurácia si môžete stiahnuť správu o konfigurácii ERA 5.x vo formáte html.

Migration_assistant_4

10. Skontrolujte a upravte konfiguráciu novej inštalácie ESMC. Môžete vychádzať z odporúčaní nástroja Migration Assistant.

Migration_assistant_5

11. V okne Typ nasadenia vyberte možnosť Lokálna inštalácia.

note

Poznámka

Nástroj Migration Assistant podporuje iba migráciu na iný Windows server (fyzický alebo virtuálny). Nástroj Migration Assistant nepodporuje žiadne iné možnosti nasadenia.

Migration_assistant_6

12. V okne Operačný systém vyberte Microsoft Windows (odporúčané).

Migration_assistant_7

13. V okne HTTP Proxy výberom jednej z uvedených možností nastavíte spôsob, akým budú aktualizácie sťahované a distribuované na klientske počítače.

Migration_assistant_8

14. Označte začiarkavacie políčko vedľa licencií, ktoré chcete migrovať, a kliknite na Ďalej.

15. Označte začiarkavacie políčko vedľa všetkých politík, ktoré chcete migrovať, a kliknite na Ďalej.

16. Zobrazí sa okno Inštalácia. V tomto kroku sú k dispozícii dve možnosti:

Kliknutím na Ďalej začať s inštaláciou ESMC 7.2 na danom počítači.

Kliknutím na Zatvoriť ukončiť spusteného sprievodcu a začať s inštaláciou na inom počítači.

Migration_assistant_9

note

Poznámka

Ak chcete pokračovať s inštaláciou na inom počítači, kliknite na Zatvoriť a následne skopírujte celý priečinok migrationassistant_win32 na počítač, na ktorý chcete nainštalovať ESMC 7.2. Pri spustení nástroja Migration Assistant na cieľovom počítači vyberte možnosť Pokračovať s predchádzajúcou migráciou.

17. Vyberte konfiguráciu databázy.

Migration_assistant_10

18. Sprievodca inštaláciou skontroluje, či sú splnené všetky požiadavky nevyhnutné pre inštaláciu ESMC 7.2.

19. Zadajte heslo pre ESMC Web Console a kliknite na Ďalej.

20. Počas inštalácie sa zobrazí okno ďalšieho sprievodcu, ktorý vás prevedie nastavením ESMC Servera.

21. Po úspešnom nainštalovaní všetkých súčastí sa zobrazí správa „Migrácia bola úspešná“ spolu s URL adresou ESMC Web Console. Kliknite na URL adresu pre otvorenie Web Console alebo kliknite na Dokončiť.

Ďalšie kroky

Po úspešnej migrácii nástroja ESET Remote Administrator je potrebné nasadiť ESET Management Agenta na klientske počítače vo vašej sieti. ESET Management Agenta odporúčame nasadiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Použitím synchronizácie s Active Directory – synchronizácia s Active Directory sa vykoná po spustení serverovej úlohy Synchronizácia statickej skupiny.

Použitím nástroja na nasadenie ESET Remote Deployment Tool – tento nástroj vám umožňuje nasadiť All-in-one inštalačné balíky vytvorené cez ESMC Web Console.

Ďalšie metódy nasadenia ESET Management Agenta nájdete v Príručke správcu pre ESMC.

Riešenie problémov

Počas migrácie sa v priečinku migrationassistant_win32 vytvorí nový priečinok s názvom logs. Priečinok obsahuje:

migration log – zahŕňa informácie o procese migrácie.

migration_report.html – prehľad konfigurácie a dát, ktoré boli premigrované.