Hardvér a škálovateľnosť infraštruktúry

Počítač, na ktorom je prevádzkovaný ESET Security Management Center Server, by mal spĺňať hardvérové odporúčania uvedené v tabuľke nižšie.

Inštancia SQL Servera môže používať rovnaké prostriedky ako ESMC Server – pre maximalizáciu využitia a minimalizáciu latencie. Prevádzkovaním ESMC Servera a databázového servera na jednom počítači zvýšite výkon ESMC.

Počet klientov

ESMC Server + SQL databázový server

Počet jadier

RAM (GB)

Disková jednotka1

IOPS disku2

Do 1 000

4

4

Jedna

500

5 000

8

8

1 000

10 000 3

8

16

 

Samostatná

2 000

50 000

16

32

10 000

100 000

16

32+

20 000

Odporúčania pre diskové jednotky

1 jedna/samostatná disková jednotka: Ak máte viac ako 10 000 klientov, odporúčame vám nainštalovať databázu na samostatný disk.

oVýkon SQL Servera zvýšite umiestnením databázy a transakčných protokolov na samostatné disky, ideálne fyzické SSD disky.

oPoužite enterprise-grade SSD s vysokým počtom IOPS falebo systémov s vysokým výkonom.

2 IOPS (celkový počet I/O operácií za sekundu) – minimálna požadovaná hodnota.

3 Pozrite si príklad pre prostredie s 10 000 klientmi.

Odporúčame mať približne 0,2 IOPS na pripojeného klienta, avšak nie menej ako 500.

Výkon svojho disku môžete otestovať pomocou nástroja diskspd. Použite nasledujúci príkaz:

Počet klientov

Príkaz

Do 5 000 klientov

diskspd.exe -c1000M -b4K -d120 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

Viac ako 5 000 klientov

diskspd.exe -c10000M -b4K -d600 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

Použite SSD (solid-state) disky, pretože sú omnoho rýchlejšie ako štandardné HDD disky.

Kapacita 100 GB je dostatočná pre akýkoľvek počet klientov. Väčšiu kapacitu budete potrebovať pravdepodobne v prípade, ak často zálohujete databázu.

Nepoužívajte sieťový disk, pretože jeho výkon by spomalil ESMC.

 

important

Dôležité

Disková jednotka má kľúčový vplyv na výkon ESMC.