Inštalácia HTTP Proxy

O HTTP Proxy

HTTP Proxy je náhrada za súčasť ERA 6.x Proxy. Jej účelom je preposielať šifrovanú komunikáciu medzi ESET Management Agentom a ESMC Serverom. Na základe predvolených nastavení ESMC používa Apache HTTP Proxy ako HTTP Proxy.

HTTP Proxy používajte iba v prípade, ak vaše ESET Management Agenty nemajú priamu sieťovú viditeľnosť na ESMC Server. HTTP Proxy neagreguje komunikáciu ani neznižuje prenos dát v sieti.

Odporúčame mať ESET Management Agenta na počítači s HTTP Proxy, avšak nie je to nevyhnutné. ESET Management Agent nemôže spravovať (konfigurovať) HTTP Proxy aplikáciu.

Architektúra HTTP Proxy

Architektúra Apache HTTP Proxy

Pokročilé scenáre použitia HTTP Proxy

Pred vykonaním inštalácie

Ak vykonávate aktualizáciu v rámci existujúceho prostredia, riaďte sa nasledujúcim postupom.

important

Dôležité

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESMC Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESMC Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

Ak sa rozhodnete pre Web Console alebo Agenta použiť nepredvolený port, môže to vyžadovať úpravu nastavení firewallu. V opačnom prípade môže inštalácia zlyhať.

Inštalácia a konfigurácia

Apache HTTP Proxy môžete nainštalovať pomocou osobitného inštalátora alebo pomocou All-in-one inštalátora ESMC.

Hoci si inštalácia pomocou All-in-one inštalátora vyžaduje, aby ste stiahli celý balík, ide o jednoduchšiu metódu. Spustite stiahnutý inštalátor a vyberte možnosť Apache HTTP Proxy. Po nainštalovaní Apache je potrebná konfigurácia.

Inštalácia pomocou samostatného inštalátora je pokročilejšia metóda, v tomto prípade je však potrebné stiahnuť len niekoľko MB. Viac informácií nájdete v inštrukciách týkajúcich sa inštalácie a konfigurácie.

 

Nastavenie HTTP Proxy pre vysoký počet klientov

Ak používate 64-bitovú verziu Apache HTTP Proxy, môžete zvýšiť limit pre počet vlákien. Upravte konfiguračný súbor httpd.conf vo svojom Apache HTTP Proxy priečinku. V súbore vyhľadajte nasledujúce nastavenia a upravte príslušné hodnoty tak, aby zodpovedali vášmu počtu klientov.

Nahraďte hodnotu 5000 (príklad) svojím číslom. Najvyššia hodnota je 32000.

ThreadLimit 5000

ThreadsPerChild 5000

 
Zvyšok súboru nemeňte.