Inštalácia súčastí na systéme Linux

Vo väčšine inštalačných scenárov potrebujete nainštalovať rôzne súčasti nástroja ESET Security Management Center na rôzne počítače v závislosti od sieťovej architektúry, výkonnostných požiadaviek atď.

Pre podrobné inštrukcie k inštalácii ESMC Servera postupujte podľa tejto sekcie.

Pre aktualizáciu nástroja ESET Security Management Center pre Linux na najnovšiu verziu si pozrite kapitolu Aktualizácia súčastí alebo náš článok databázy znalostí.

 

note

Poznámka

Berte, prosím, na vedomie, že Fedora vo verzii 22 a novších už nepoužíva príkaz yum. Tento príkaz bol nahradený dnf príkazom. Ak používate distribúciu Fedora vo verzii 22 a novších, použite príkaz dnf miesto príkazu yum.

Základné súčasti

ESMC Server

ESMC Web Console

ESET Management Agent

Databázový server

Voliteľné súčasti

RD Sensor

Mobile Device Connector

Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy ako proxy pre pripojenie agent – server

Mirror Tool