Odinštalovanie agenta a riešenie problémov

ESET Management Agent môže byť odinštalovaný niekoľkými spôsobmi.

Vzdialené odinštalovanie pomocou ESMC Web Console

1.Prihláste sa do ESMC Web Console.

2.Na karte Počítače vyberte počítač, z ktorého chcete odstrániť ESET Management Agenta a kliknite na Nová úloha.

Prípadne vyberte viacero počítačov pomocou príslušných začiarkavacích políčok a kliknite na Akcie > Nová úloha.

3.Zadajte Názov úlohy.

4.Z roletového menu Kategória úlohy vyberte ESET Security Management Center.

5.Z roletového menu Úloha vyberte Ukončiť spravovanie (Odinštalovať ESET Management Agenta).

6.Skontrolujte Súhrn úlohy a kliknite na Dokončiť.

Spúšťač bude automaticky vytvorený s čo najskorším časom spustenia. Ak chcete zmeniť Typ spúšťača, kliknite na Úlohy > kliknite na klientsku úlohu a vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti > prejdite na kartu Spúšťače > kliknite na spúšťač a vyberte Upraviť.

note

Poznámka

Pozrite si klientske úlohy v príručke správcu.

Lokálne odinštalovanie

1.Pripojte sa na koncový počítač, na ktorom chcete odstrániť ESET Management Agenta (napr. cez RDP).

2.Prejdite do Ovládací panel > Programy a súčasti a dvojitým kliknutím vyberte ESET Management Agenta.

3.Kliknite na Ďalej > Odinštalovať a postupujte podľa inštrukcií.

important

Dôležité

Ak ste pre ESET Management Agenty nastavili heslo pomocou politiky, budete ho musieť zadať počas odinštalovania. Druhou možnosťou je pred odinštalovaním ESET Management Agenta deaktivovať príslušnú politiku.

Riešenie problémov s odinštalovaním ESET Management Agenta

Pozrite si časť Protokoly (ESET Management Agent).

ESET Management Agenta môžete odinštalovať použitím nástroja ESET Uninstaller alebo neštandardným spôsobom (napr. odstránením súborov, služby ESET Management Agent a položiek databázy Registry). Ak sa na rovnakom počítači nachádza aj produkt ESET určený pre koncové zariadenia, tento postup nebude možný, pretože agent je chránený funkciou Self-Defense.