Architektúra

ESET Security Management Center predstavuje novú generáciu nástroja vzdialenej správy, ktorá je výrazne odlišná od predchádzajúcich verzií ERA. Keďže je architektúra úplne odlišná, nástroj ESET Security Management Center 7 je len čiastočne kompatibilný s ERA 6, pričom neexistuje spätná kompatibilita s ERA 5. Kompatibilita s predošlými verziami bezpečnostných produktov spoločnosti ESET je však zachovaná.

Spolu s novým nástrojom ESET Security Management Center vyvinula spoločnosť ESET aj novú generáciu bezpečnostných produktov s novým licenčným systémom.

Pre nasadenie bezpečnostných produktov spoločnosti ESET musia byť nainštalované nasledujúce súčasti (na platformách Linux a Windows):

ESMC Server

ESMC Web Console

ESET Management Agent

Nižšie uvedené podporné súčasti sú voliteľné, odporúčame ich však nainštalovať pre dosiahnutie maximálneho výkonu aplikácie na sieti:

Proxy

RD Sensor

Apache HTTP Proxy

Mobile Device Connector

 

Súčasti ESMC využívajú na komunikáciu s ESMC serverom certifikáty. Viac informácií o certifikátoch v ESMC nájdete v našom článku databázy znalostí.

Prehľad prvkov infraštruktúry

Tabuľka nižšie obsahuje prehľad prvkov ESMC infraštruktúry a ich hlavných funkcií:

Funkcia

ESMC Server

ESET Management Agent

Bezpečnostný produkt ESET

HTTP Proxy

ESET servery

Mobile Device Connector

Vzdialená správa bezpečnostných produktov ESET (vytváranie politík, úloh, reportov atď.).

x

x

x

x

x

Komunikácia s ESMC Serverom a správa bezpečnostného produktu ESET na klientskom zariadení.

x

x

x

x

Poskytovanie aktualizácií a overovanie licencie.

x

x

x

x

x

Ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte a ich preposielanie (detekčné jadro, inštalátory, moduly).

x

x

x

x

Preposielanie komunikácie medzi ESET Management Agentom a ESMC Serverom.

x

x

x

x

x

Zabezpečenie klientskeho zariadenia.

x

x

x

x

x

Vzdialená správa mobilných zariadení.

x

x

x

x

x