Rogue Detection Sensor

Rogue Detection Sensor (RD Sensor) je nástroj na vyhľadávanie počítačov v sieti. Poskytuje pohodlný spôsob pridávania nových počítačov do štruktúry ESET Security Management Center bez potreby manuálneho vyhľadávania a pridávania. Nájdené počítače budú nahlásené v prednastavenom reporte, čím sa umožní ich presunutie do statickej skupiny a následné spúšťanie úloh.

RD Sensor je pasívny prijímač, ktorý deteguje počítače, ktoré sú v sieti, a odosiela informácie o nich na ESMC Server. ESMC Server potom posudzuje, či sú tieto počítače na sieti neznáme, alebo ich už spravuje.

Každý počítač v sieti (doméne, LDAP, sieti Windows) je automaticky pridaný do zoznamu počítačov ESMC Servera prostredníctvom synchronizačnej úlohy. Použite nástroja RD Sensor je pohodlným spôsobom detekcie počítačov, ktoré nie sú v doméne alebo inej sieti, a pridania ich do štruktúry ESET Security Management Center Servera. RD Sensor si pamätá počítače, ktoré už boli nájdené a nebude odosielať duplicitné informácie.

scheme_rd_sensor_sm