HTTP Proxy

Čo je HTTP Proxy a ako by mohlo byť užitočné?

HTTP Proxy slúži na presmerovanie komunikácie agentov na ESMC Server v prostrediach, kde sa klientske počítače s nainštalovaným agentom nemôžu pripojiť na server.

Čo bolo ERA 6.x Proxy a prečo bolo odstránené?

ERA Proxy umožňovalo zhromažďovať dáta odosielané agentmi. Umožňovalo pripojiť viacero agentov na ERA Proxy, ktorých komunikáciu preposielalo na ERA Server. ESMC 7 využíva nový protokol replikácie, ktorý umožňuje preposielať replikáciu prostredníctvom nového proxy. ERA 6.x Proxy nedokáže čítať takýto protokol a preto nemôže byť používané s ESET Management Agentmi verzie 7.

Môže byť ERA 6.x Proxy použité s ESMC 7?

Áno, avšak len v určitom rozsahu. ERA 6.x Proxy dokáže preposielať komunikáciu agentov verzie 6.x na ESMC Server verzie 7, ale ESET Management Agenty sa nedokážu pripojiť na ERA 6.x Proxy. Agenty verzie 7 sa nedokážu pripojiť na ERA Server verzie 6.x. Túto zmenu je potrebné brať na vedomie pri vykonávaní aktualizácie infraštruktúry z verzie 6.x.

Ako funguje proxy v rámci nástroja ESET Security Management Center?

ESMC 7 využíva prispôsobenú verziu Apache HTTP Proxy ako proxy súčasť. Po správnej konfigurácii môže Apache HTTP Proxy slúžiť ako proxy pre ESET Management Agenty. Proxy neotvára a neukladá komunikáciu do vyrovnávacej pamäte, iba ju preposiela.

Môžem použiť iné proxy riešenie ako Apache HTTP Proxy?

Môžete použiť akékoľvek proxy riešenie, ktoré spĺňa nasledujúce požiadavky:

dokáže preposielať SSL komunikáciu,

podporuje HTTP CONNECT,

nepoužíva overovanie, čiže používateľské meno a heslo.

V čom je odlišný nový komunikačný protokol?

ESMC Server komunikuje s ESET Management Agentmi prostredníctvom protokolu gRPC. Komunikácia využíva TLS a HTTP2, čiže je možné presmerovať ju pomocou proxy serverov. Okrem toho disponuje novým self-recovery mechanizmom a využíva perzistentné spojenie, ktoré zvyšuje celkový výkon.

Aký to bude mať dopad na výkon?

Použitie HTTP Proxy nebude mať žiadny väčší vplyv na výkon.

Kedy je vhodné použiť proxy?

Proxy odporúčame použiť v prípade, že vaše sieťové prostredie spĺňa jednu alebo viac podmienok spomenutých nižšie:

Ak sa vaše klientske počítače s nainštalovanými agentmi nemôžu pripojiť priamo na ESMC Server.

Ak má vaša firma vzdialené pobočky a vy chcete prostredníctvom proxy zabezpečiť spojenie medzi:

oESMC Serverom a proxy,

oproxy a klientskymi počítačmi vo vzdialenej pobočke.

Ako nastaviť HTTP Proxy

Nato, aby ste mohli používať proxy, musíte nastaviť názov hostiteľa pre HTTP Proxy v politike agenta (Pokročilé nastavenia > HTTP Proxy). Na ukladanie dát do vyrovnávacej pamäte a preposielanie komunikácie môžete použiť rôzne proxy – pozrite si nastavenia politiky nižšie:

Globálne proxy – na ukladanie stiahnutých dát do vyrovnávacej pamäte a preposielanie komunikácie agenta bude použité jedno proxy riešenie.

Rôzne proxy pre každú službu – na ukladanie stiahnutých dát do vyrovnávacej pamäte a preposielanie komunikácie budú použité samostatné proxy riešenia.

 

 

 

note

Poznámka

Aké sú ostatné funkcie Apache HTTP Proxy?

Ako vykonať aktualizáciu na ESMC 7 v rámci infraštruktúry s ERA 6.x Proxy?

scheme_proxy_sm