Agent

ESET Management Agent je dôležitou súčasťou nástroja ESET Security Management Center 7. Pôvodný názov súčasti z verzie 6.x (ERA Agent) bol zmenený, súčasť však aj naďalej plní rovnaký účel. ESET Management Agent využíva nový, vylepšený komunikačný protokol.

Počítače nekomunikujú priamo so serverom, miesto toho túto komunikáciu sprostredkúva ESMC Agent. Agent zbiera informácie na klientskom počítači a odosiela ich na ESMC Server. Ak ESMC Server odosiela klientsku úlohu, server najprv odošle úlohu agentu, ktorý ju následne odošle klientu.

Pre zjednodušenie implementácie ochrany vo firemnom prostredí je ESET Management Agent zahrnutý v ESMC suite. Je jednoduchý, modulárny, slúži na pokrytie všetkej komunikácie medzi ESMC Serverom a produktmi spoločnosti ESET alebo operačným systémom. Bezpečnostné produkty spoločnosti ESET nekomunikujú priamo so serverom ale prostredníctvom ESMC Agenta. Počítače, ktoré majú nainštalovaný ESET Management Agent a komunikujú s ESMC Serverom, sa označujú ako „spravované“ počítače. Agent môžete nainštalovať na akýkoľvek počítač bez ohľadu na to, či je na danom počítači nainštalovaný iný softvér od spoločnosti ESET.

Výhody:

Jednoduchá inštalácia – agenta je možné nasadiť na klientske počítače vo firemnej sieti ako akýkoľvek iný softvér.

Miestna správa bezpečnosti – prednastavením bezpečnostných scenárov pre agenta sa značne znižuje čas reakcie na detekciu.

Off-line správa bezpečnosti – agent môže reagovať na udalosti aj v čase, keď nie je pripojený na ESMC Server.

important

Dôležité

Komunikačný protokol medzi Agentom a ESMC Serverom nepodporuje autentifikáciu. Žiadne proxy riešenie sprostredkujúce komunikáciu medzi Agentom a ESMC Serverom, ktoré si vyžaduje autentifikáciu, nebude funkčné.

Ak sa rozhodnete pre Web Console alebo Agenta použiť nepredvolený port, môže to vyžadovať úpravu nastavení firewallu. V opačnom prípade môže inštalácia zlyhať.

scheme_agent_sm