Wymagania wstępne dotyczące serwera — system Windows

Aby można było zainstalować serwer ESMC w systemie Windows, muszą zostać spełnione następujące wymagania wstępne:

Wymagany jest ważny klucz licencyjny.

Musisz mieć obsługiwaną wersję systemu Windows.

Wymagane porty muszą być otwarte i dostępne — pełną listę portów można znaleźć tutaj.

Zainstalowany i uruchomiony serwer oraz łącznik obsługiwanej bazy danych (Microsoft SQL Server lub MySQL). Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami konfiguracji serwera bazy danych (Microsoft SQL Server lub MySQL) w celu prawidłowego skonfigurowania go pod kątem współpracy z programem ESET Security Management Center. Informacje na temat konfiguracji bazy danych oraz użytkownika bazy danych MS SQL i MySQL znajdują się w naszym artykule bazy wiedzy.

Zainstalowana konsola internetowa ESMC do zarządzania serwerem ESMC.

Konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Microsoft .NET Framework 4. Można to zrobić przy użyciu Kreatora dodawania ról i funkcji (jak pokazano poniżej). Środowisko .NET jest wymagane tylko do instalacji MS SQL Server Express.

install_net_framework