Pliki dziennika

Każdy komponent programu ESMC zapisuje informacje w dzienniku. Komponenty programu ESET Security Management Center zapisują informacje o określonych zdarzeniach w plikach dziennika. Lokalizacja plików dziennika różni się zależnie od komponentu. Poniżej znajdują się lokalizacje plików dziennika:

System Windows

Serwer ESMC

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\

Agent ESET Management

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\

Zobacz też Rozwiązywanie problemów z połączeniem agenta.

Konsola internetowa ESMC i Apache Tomcat

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Tomcat\Logs\

Dodatkowe informacje: https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/logging.html

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Logs\

Moduł Rogue Detection Sensor

C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\

Serwer proxy Apache HTTP

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\
C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\errorlog

w starszych systemach operacyjnych Windows

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\...

note

Uwaga

C:\ProgramData jest domyślnie ukryty.hmtoggle_plus0 Aby wyświetlić folder:

Linux

Serwer ESMC

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

Agent ESET Management

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi

/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Proxy/

Serwer proxy Apache HTTP

/var/log/httpd/

Konsola internetowa ESMC i Apache Tomcat

/var/log/tomcat/

Dodatkowe informacje: https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/logging.html

ESET RD Sensor

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/

Urządzenie wirtualne ESMC

Konfiguracja urządzenia wirtualnego ESMC

/root/appliance-configuration-log.txt

Serwer ESMC

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

Serwer proxy Apache HTTP

/var/log/httpd

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/

/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log